Page 17 - ekp_g
P. 17

Σελίδες φυλλαδίου 18 - 19 Β΄ Περισσότετερες δραστηριότητες στην αίθουσα
 8 Μυστικά των ανθρώπων
 Μυστικά των ανθρώπων (αφήγηση) (iii) Φτιάξε συμμετρικές εικόνες με καθρεφτάκι.  ℮ ℮ ℮ Παιχνίδια καθρεφτισμού (Κατοπτρική συμμετρία) (iii)
 ∆/Ε
 ℮ ℮ ℮
 Ο Σπορίκος μπήκε σε μεγάλες ανησυχίες, από την ημέρα που άρχισε  (Υλικά- Μέσα: Καθρεφτάκια κι ένα μεγάλος καθρέφτης.)
 να παρατηρεί και ν΄ ανακαλύπτει τις ομορφιές και τα μυστικά της φύσης.  Συμμετρίες και ασυμμετρίες προσώπου (iii)
 Ζώα, πτηνά, ερπετά, ψάρια όλα τα ζωντανά της φύσης είχαν τις δικές  Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να κοιτάξουν το πρόσωπό τους σε ένα καθρε-
 τους μοναδικές ομορφιές. Το ίδιο και τα φυτά της γης, από το μικρότερο  φτάκι και να σκεφτούν μία κάθετη γραμμή που περνά από τη μύτη τους
 αγριολούλουδο μέχρι το πιο ψηλό δέντρο. Καταλάβαινε τις ομορφιές της  και το μέσο του στόματος, η οποία χωρίζει το πρόσωπο σε δύο ίσα μέρη.
 ζωής, τραγουδούσε γι΄ αυτές χαρούμενα, αλλά δεν ήξερε πώς να τις  Επισημαίνουμε στα παιδιά ότι τα δύο μάτια τους βρίσκονται σχεδόν στην
 εξηγήσει. Ρώτησε τη μάνα του, τ’ αδέρφια του, τον Φουντούκο, την αλε- Φτιάξε συμμετρικά σχήματα σε ένα φύλλο χαρτιού. ίδια απόσταση από τη μύτη τους και μπορούμε να πούμε ότι είναι συμ-
 πού την πονηρή, τον γρήγορο λαγό, τον άγριο λύκο, τον αετό που πε- Α΄                          Β΄                        Γ΄                            ΄ μετρικά. Παρόμοια σχολιάζουμε τα μάγουλα, τα αφτιά και τα ρουθούνια
 τούσε ψηλά, αλλά κανένας δεν μπορούσε να του λύσει τις απορίες του.  της μύτης. Αν κλείσω το ένα μάτι η συμμετρία τους χαλάει και γίνονται
 «Ρώτησε την σοφή την κουκουβάγια» του έλεγαν ή «κάποιον από τους  18 Δημιουργία συμμετρικών εικόνων και σχημάτων. ασύμμετρα.
 ανθρώπους». Ήθελε να συναντήσει τη σοφή κουκουβάγια, αλλά αυτή  Καθρεφτισμός αντικειμένων (iii)
 έβγαινε από τη φωλιά της μόνο τις νύχτες, όταν ο Σπορίκος κοιμόταν.  Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να καθρεφτίσουν διάφορα αντικείμενα και να
 Όσο για τους ανθρώπους το σκεφτόταν. Έβλεπε ότι οι άνθρωποι γνωρί- - Σε ποιο ράφι θα βάλει ο Νίκος την πυραμίδα; πειραματιστούν με τις συμμετρίες που σχηματίζονται, ανάλογα με την
 ζουν πολλά μυστικά της φύσης, αλλά είχαν και τα δικά τους μυστικά. Και  απόσταση του αντικειμένου από τον καθρέφτη και τη γωνία τοποθέτησής
 το κυριότερο για όλα είχαν λέξεις, για να τα εξηγούν.  προς αυτόν.
 Ένα απόγευμα βροχερό, ο Σπορίκος πήγε και κάθισε στο παράθυρο
 του Δημήτρη, για να μη βραχεί. Καθώς χάζευε έξω από το παράθυρο,  Συμμετρικές χειροτεχνίες (iii)
 παρατήρησε ότι από μέσα ήταν ένας άλλος σπουργίτης. «Περίεργο σκέ- (Υλικά: σχοινί, χάντρες, δομικό υλικό τύπου lego).
 φτηκε, πώς μπήκε αυτός μέσα;» Πλησίασε πιο κοντά, πλησίασε και ο  Ενθαρρύνουμε τα παιδιά, π.χ.  να φτιάξουν συμμετρικά περιδέραια,
 άλλος σπουργίτης. Σήκωσε το ράμφος του και το ίδιο έκανε κι ο άλλος  τοποθετώντας διαφορετικά είδη χαντρών σε συμμετρική διάταξη από το
 σπουργίτης. Έκανε να ανοίξει τις φτερούγες του και το ίδιο έκανε και ο  κέντρο της κλωστής, ή να χτίσουν με δομικό υλικό τύπου lego, πύργους,
 άλλος. Ο Σπορίκος μπερδεύτηκε, άρχισε να τα χάνει. Ό, τι έκανε αυτός  σπίτια, γέφυρες κ.λπ. με συμμετρίες στα χρώματα και στην αρχιτεκτονική
 έκανε και ο άλλος σπουργίτης. Πού να φανταστεί ότι ήταν ο εαυτός του!\ τους.
 Θέσεις και διευθύνσεις σε τετραγωνισμένο περιβάλλον. 19
 Δραστηριότητες σε συνέχεια της αφήγησης (iii) Συμμετρικές φιγούρες με χαρτί (iii)
 Συζήτηση για το νόημα της αφήγησης Υλικά: χαρτί Α4 και ψαλίδι.
     Διπλώνουμε στη μέση ένα χαρτί Α4 και πάνω στην νοητή γραμμή της
 Συμμετρία με μπογιές σε χαρτί Α4 (σελ. φυλλαδίου 18) δίπλωσης ψαλιδίζουμε κομμάτια χαρτιού με στόχο να κάνουμε κάποια
 Διπλώνουμε ένα χαρτί Α4 στα δύο, το ξεδιπλώνουμε και φτιάχνουμε  φιγούρα. Αν το ξεδιπλώσουμε θα διαπιστώσουμε ότι σχηματίστηκε μία
 μία τυχαία φιγούρα με μπογιά στο ένα μέρος της τσάκισης, π.χ. σε σχή- συμμετρική φιγούρα.
 μα καρδιάς. Διπλώνουμε πάλι το χαρτί στην προηγούμενη τσάκιση και  Διακόσμηση και συμμετρία
 το πατάμε με στόχο να βαφεί και η απέναντι πλευρά του. Όταν ξεδι- Δείχνουμε στα παιδιά, πώς μπορούμε να διακοσμήσουμε αντικείμενα
 πλώσουμε πάλι το χαρτί, θα διαπιστώσουμε ότι το σχήμα της μπογιάς  συμμετρικά. Π.χ. τοποθετούμε δύο γλάστρες ίδιου μεγέθους και χρώ-
 αποτυπώθηκε στις δύο πλευρές συμμετρικά ως προς την τσάκιση του  ματος, σε ίδια απόσταση και συμμετρικά ως προς το άνοιγμα του πα-
 φύλλου.
     ραθύρου. Κρεμάμε συμμετρικά τα σκουλαρίκια στα αφτιά μιας κούκλας.
     Κατασκευάζουμε συμμετρικές χειροτεχνίες, π.χ. περιδέραια, στολίδια
 Συμμετρίες και συμμετρίες με τα χέρια και τα πόδια  χριστουγεννιάτικου δέντρου κ.ά.
 Στεκόμαστε μπροστά στα παιδιά και απλώνουμε τα δύο χέρια μας στην
 έκταση, έτσι ώστε με άξονα συμμετρίας το σώμα μας, τα χέρια να φαί- Συμμετρίες και ασυμμετρίες στο περιβάλλον μας
 νονται ισορροπημένα συμμετρικά. Καλούμε τα παιδιά να περιγράψουν  Εντοπίζουμε συμμετρίες και ασυμμετρίες μέσα στην αίθουσα διδασκα-
 τη θέση των χεριών ως προς τον κορμό του σώματός μας. Αν μετακι- λίας (Παράθυρα, πόρτες, τραπέζια, κ.ά.) ή στον περιβάλλοντα χώρο π.χ.
 νήσουμε το ένα χέρι προς τα πάνω και το άλλο προς τα κάτω τότε η  στις οικοδομές, στα δέντρα, στα αυτοκίνητα, στα γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ
 συμμετρία χαλάει και έχουμε ασυμμετρία. Συνεχίζουμε με συμμετρικές  κ.ά.. Αφού περιγράψουμε ένα συγκεκριμένο φαινόμενο συμμετρίας, π.χ.
 και ασύμμετρες κινήσεις των χεριών μας ως προς το σώμα και ενθαρ- την πρόσοψη ενός σπιτιού, καλούμε τα παιδιά να βρούνε και ασυμμετρί-
 ρύνουμε τα παιδιά να τις χαρακτηρίσουν ως ασσυμετρία ή ασυμμετρία  ες πάνω σε αυτή.
 μεγαλόφωνα. Με αντίστοιχο τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα
 πόδια μας. Παροτρύνουμε τα παιδιά να πειραματιστούν με τα δικά τους  Γ΄ Δραστηριότητες με φύλλα εργασίας (iii)
 χέρια και πόδια. ΦΓ9-11 Συμμετρία.

      Δ΄ Διαδραστικές μικροεφαρμογές (iii)
     Γ_Συμμετρία στον καθρέφτη.


 16 Με τον Σπορίκο και τον Φουντούκο, Δραστηριότητες Μαθηματικών για το Νηπιαγωγείο              17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20