Page 19 - ekp_g
P. 19

1.iii. Σχέσεις στον χώρο - Οπτικοποίηση (ΙΕΠ: ΠΣ 2021) «Ο καθένας βλέπει τα πράγματα από την πλευρά του!» είπε μέσα του ο Σπορίκος και συμπλήρωσε
                    Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση: φωναχτά, «Ώρα για δράση, Φουντούκο! Πάω να βρω τον αδερφό μου!»
     Ο Σπορίκος πέταξε ψηλά προς το μονοπάτι που είχε ακολουθήσει ο αδερφός του. Δεν άργησε να
 Γνώσεις Δεξιότητες Στάσεις  διακρίνει από ψηλά, στο πρώτο ξέφωτο που βρήκε, ένα καταφύγιο κοντά σε δυο μικρές ολοστρόγ-
 ► Να αντιλαμβάνονται την κλίμακα στην οπτική  ► Να αναγνωρίζουν απλές  ► Να κα- γυλες λιμνούλες. Στη μια από αυτές τα παιδιά του νηπιαγωγείου είχαν σχηματίσει έναν κύκλο, πια-
 αναπαράσταση δισδιάστατων και τρισδιάστατων  κατασκευές από διαφορετικές τανοούν τις  σμένα χέρι-χέρι. Τη στιγμή που χάζευε το τοπίο από ψηλά είδε το αδερφάκι του να φτερουγίζει προς
 κατασκευών του χώρου (π.χ. όταν καλούμαι από  οπτικές γωνίες. διαφορετικές
 μια φωτογραφία στον υπολογιστή να φτιάξω μια  ► Να πραγματοποιούν κατα- οπτικές γωνίες  το μέρος του από το κοντινό δέντρο και ησύχασε.
 μακέτα). σκευές απλών τρισδιάστατων  σε καταστάσεις  Στο μεταξύ, ο Φουντούκος ακολούθησε την κατεύθυνση που πετούσε ο Σπορίκος όσο πιο γρήγορα
 ► Να αναγνωρίζουν μοναδικά και όμοια αντικείμε- συνθέσεων από εικόνες σχέ- εντός και εκτός  μπορούσε, χωρίς να τον χάνει. Πότε ακολουθούσε τη σκιά που έριχνε το σώμα του Σπορίκου στη γή
 να ως προς τη Γεωμετρία (π.χ. κύκλοι, ισόπλευρα  δια ή άλλες αναπαραστάσεις. της τάξης. και πότε σήκωνε τοι κεφάλι του και τον έβλεπε στον ουρανό. Έτσι κατάφερε κι αυτός να φτάσει γρή-
 τρίγωνα τετράγωνα, κύβοι, κανονικά τετράεδρα) σε  γορα στο τρίτο καταφύγιο. Στάθηκε μπροστά από την πόρτα στο ξέφωτο για να τον δει ο Σπορίκος
 δισδιάστατες και τρισδιάστατες οπτικοποιήσεις. από ψηλά.
 ► Να γενικεύσουν σε σχέση με τα όμοια σχήματα  Ο Σπορίκος μόλις τον αντίκρυσε, φώναξε «Το καταφύγιο αυτό μοιάζει με  6 Στο τρίτο καταφύγιο
 του επίπεδου χώρου (δισδιάστατος χώρος) και του  γαλάζια μπίλια!».
 χώρου κατασκευών (τρισδιάστατος χώρος) και να  «Εμένα μου μοιάζει με κόκκινο πέταλο αλόγου», είπε ο Φουντούκος.
 κάνουν συσχετίσεις λαμβάνοντας υπόψη την κλίμα- Ούτε ο Σπορίκος κατάλαβε τι εννοούσε ο Φουντούκος, ούτε κι ο Φου- Μοιάζει με γαλάζια μπάλα!
 κα (π.χ. συσχετίζουν τον κύκλο με τη μπάλα. ντούκος κατάλαβε τι εννοούσε ο Σπορίκος, γιατί βλέπανε το ίδιο κτίριο,
 Ενδεικτικές Δραστηριότητες (1.iii) αλλά από διαφορετικές θέσεις.
 • Κατασκευάζουν μια μακέτα της τάξης και περιγράφουν από διαφορετικές οπτικές γωνίες τι βλέπουν,  (Ακολουθεί συζήτηση στην εικονογράφηση του φυλλαδίου, σελ. 14.) Εμένα μου μοιάζει
                                                     με κόκκινο πέταλο!
 ώστε το ζευγάρι τους να βγάλει ένα πιόνι / ανθρωπάκι στο σωστό σημείο της μακέτας, σύμφωνα με  Β΄ Δραστηριότητες στην αίθουσα
 τις περιγραφές. Φωτογράφηση αντικειμένων από διαφορετικές οπτικές γωνίες

 Διδακτικές επισημάνσεις  Χρειαζόμαστε τουλάχιστον μία φωτογραφική μηχανή ή ένα κινητό με
 Όταν ένα παιδί φτιάχνει με τουβλάκια μια πεζογέφυρα, πλάθει νοερές εικόνες για την πιθανή  κάμερα.
 λειτουργία της και τη φαντάζεται από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Φαντάζεται την πάνω της  Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να φωτογραφίσουν ένα αντικείμενο, π.χ. ένα  14 Οπτικές γωνίες
 πλευρά να περπατάνε άνθρωποι, από κάτω να περνάνε τα αυτοκίνητα, φαντάζεται τα χρώματα  έπιπλο γραφείου, από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Για την αρχή, αρ-
 που θα βάλει σε κάθε πλευρά και πώς θα φαίνεται από διαφορετικές θέσεις κ.λπ. Όταν κληθεί  κούν δύο φωτογραφίες από εντελώς διαφορετική θέση. Εμφανίζουμε τις  Ίδιες κατασκευές από διαφορετική όψη!  ℮ ℮ ℮
                                                    ∆/Ε
                                                     ℮ ℮ ℮
 να ζωγραφίσει την κατασκευή στο χαρτί θα τη ζωγραφίσει από μία οπτική της γωνία, αλλά θα  φωτογραφίες στη συσκευή και καλούμε τα παιδιά να αναγνωρίσουν και
 μπορούσε να τη ζωγραφίσει και από άλλες οπτικές γωνίες, να τη μεγεθύνει ή να τη σμικρύνει, να  να επιχειρηματολογήσουν από ποια θέση είναι τραβηγμένη η κάθε φω-
 την περιστρέψει ή να την τοποθετήσει σε άλλο λειτουργικό περιβάλλον, δηλαδή, να συλλογιστεί  τογραφία.
 και να την οπτικοποιήσει από διαφορετικές γωνίες και με διαφορετικές νοερές εικόνες της γέφυρας  Δημιουργία σκιών από διαφορετικές οπτικές γωνίες
 που έχει μπροστά του.
     Χρειαζόμαστε έναν ισχυρό φακό, ένα αντικείμενο για εστίαση του φακού
 Στις δραστηριότητες χωρικού συλλογισμού και οπτικοποίησης που προτείνουμε, ενθαρρύνουμε  π.χ. ένα κηροπήγιο.
 τα παιδιά να παρατηρήσουν, να αναγνωρίσουν και να περιγράψουν φυσικά σώματα και δικές  Συσκοτίζουμε τον χώρο και ενθαρρύνουμε τα παιδιά να εστιάζουν το
 τους τρισδιάστατες κατασκευές από διαφορετικές θέσεις, με στόχο να ανακαλύψουν και να  φακό πάνω στο αντικείμενο, έτσι ώστε να δημιουργηθεί η σκιά του. Κα-
 συνειδητοποιήσουν ότι αυτό που βλέπουν σχετίζεται με τη θέση από την οποία το παρατηρούν  λούμε τα παιδιά να περιγράψουν τα μέρη της σκιάς σε σχέση με το ίδιο
 (από την οπτική γωνία θέασης). Σε δεύτερο στάδιο ενθαρρύνουμε και καθοδηγούμε τα παιδιά να
 ζωγραφίσουν (να οπτικοποιήσουν) π.χ. μία κατασκευή τους από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες. το αντικείμενο. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να προβούν σε προβλέψεις για  Οπτικοποίηση 15
    τη θέση της σκιάς, αν αλλάξουμε τη θέση από την οποία θα φωτίσουμε το

 Α΄ Δραστηριότητες με τον Σπορίκο και τον Φουντούκο αντικείμενο και δοκιμάζουμε τις προβλέψεις τους. Με τον τρόπο αυτό τα
    παιδιά επικεντρώνονται περισσότερο στη σκέψη τους, αντί να αφήνονται
 Στο τρίτο καταφύγιο (Σελίδες φυλλαδίου 14 - 15) απλώς στην εκτέλεση της πράξης.
 Ο Σπορίκος με τον Φουντούκο, όταν ρίχνονται στο παιχνίδι, ξεχνούν σχεδόν τα πάντα. Το ίδιο έγινε  Οπτικοποίηση τρισδιάστατης κατασκευής
 και με τα παιχνίδια τους στο καταφύγιο των ορειβατών. Με τα τρίγωνα, τα τετράγωνα, τις πλευρές  Χρειαζόμαστε κυβάκια τουλάχιστον δύο χρωμάτων για κάθε κατασκευή.
 και τις γωνίες, ξέχασαν τον μικρότερο αδελφό του Σπορίκου που είχε ακολουθήσει το τρίτο μονοπά- Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να κατασκευάζουν απλούς πύργους με 8 έως
 τι. Όταν βαρέθηκαν με τις κατασκευές τους, ό Σπορίκος θυμήθηκε τον αδελφό του και άρχισε να τα
 βάζει με τον εαυτό του. «Είμαι ένας ασυγχώρητος ξεχασιάρης, Φουντούκο», είπε, «τόση ώρα που  10 κυβάκια δύο χρωμάτων. Αφού ολοκληρώσουν τις κατασκευές τους,
    τους ενθαρρύνουμε να τις παρατηρήσουν από διαμετρικά αντίθετες οπτι-
 παίζουμε, δεν σκέφτηκα τι απόγινε ο αδερφός μου. Βρήκε το μονοπάτι; Μήπως χάθηκε στο δάσος;     A
 Και πού τον έβγαλε το μονοπάτι που ακολούθησε;» κές γωνίες και να περιγράψουν το χρώμα των πλευρών. Στην συνέχεια
    τους υποστηρίζουμε να ζωγραφίσουν μία από τις κατασκευές τους από
 «Συγγνώμη, Σπορίκο, που δεν το σκέφτηκα ούτε κι εγώ σαν φίλος σου, αλήθεια, πού να είναι τώρα
 ο αδερφός σου;» την μπροστινή και την πάνω της πλευρά.                       B
 «Ανησυχώ, Φουντούκο, μήπως του συνέβη κάποιο κακό. Ξέρεις είναι λίγο άπειρος μέσα στο δά- Γ΄ Δραστηριότητες με φύλλα εργασίας Γ
 σος και οι κίνδυνοι είναι πολλοί για εμάς τα πουλάκια!» ΦΓ12-13 Οπτικές γωνίες τραπεζιού
 «Και για τους σκίουρους υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι!» είπε από την πλευρά του ο Φουντούκος. Δ΄ Διαδραστικές μικροεφαρμογές
     Γ_Πυραμίδα: Ιδιότητες, στοιχεία, οπτικές γωνίες και ανάπτυγμα.
 18 Με τον Σπορίκο και τον Φουντούκο, Δραστηριότητες Μαθηματικών για το Νηπιαγωγείο              19
   14   15   16   17   18   19   20