Page 19 - 2Am_deigma
P. 19

Σημαντικό να γνωρίζεις ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ         Σηαντικό να γνωρίζει

                      Πρόσθεση και αφαίρεση
 ΣΥΜΒΟΛΑ ΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Προσθέτου ε και    Αφαιρού ε και           Συγκρίνου ε και
 Σύ βολα   βρίσκου ε το άθροισ α.     βρίσκου ε το υπόλοιπο.        βρίσκου ε τη διαφορά.
 = Ίσον, δείχνει ισότητα, π..χ. 5  = 3 + 2 Ψηφία


 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
        3 + 2 = 5         5 - 3 = 2           5 - 3 = 2
 ≠ ΔΕΝ είναι ίσα, άνισο, διαφορετικό, π.χ. 5  ≠ 2 3          25 Πολλαπλασιασ ό	  ιπλάσια - Μισά
 _
 _ _
 Μονοψήφιοι   ιψήφιοι   αντί πρόσθεση ε τον ίδιο αριθ ό
 αριθ ό
 αριθ ό
 > Μεγαλύτερο από ..., π.χ.  5 > 2 ( ε 1 ψηφίο) ( ε 2 ψηφία) Σύνολο            2  Τα ισά
                                     4
                                                     8  Τα διπλάσια
 Η αξία των ψηφίων  2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 5 • 2
 < Μικρότερο από..., π.χ. 2 < 5 =
                             Η αντι εταθετική ιδιότητα
   1 εκάδα  = 10 Μονάδε  Στην πρόσθεση                        Στον πολλαπλασια ό

 + Συν, (και, βάζω, προσθέτω), π.χ.                Μ =  =
 30 + 2

 30          2  2 + 3 = 3 + 2            2 • 3 = 3• 2

 - Μείον, (πλην, από, βγάζω, αφαιρώ), π.χ. 32 - 2 3 2 ΓΕ ΜΕΤΡΙΑ - Χ ΡΟΣ   Μ                                                Γεω ετρικά στερεά
 •    x 2 • 5 20          3
 ή        Φορές, (επί, πολλαπλασιάζω). π.χ.
 2 X 5


 2 3
 :            Κύλινδρο	   Πυρα ίδα    Παραλληλεπίπεδο   Κύβο	     Σφαίρα
 ή        Μοιράζω σε... (διά, χωρίζω σε..., διαιρώ),

 π.χ.          ή  6
 6 : 2
 2
 ÷ Τα δύο σύμβολα της διαίρεσης μαζί Σύγκριση αριθ ών                                                Επίπεδα σχή ατα


 32 > 23

 Συγκρίνου ε Ορθογώνιο                        Τετράγωνο
 πρώτα τι δεκάδε
    Οι απέναντι πλευρέ               4 πλευρέ ίσε .           Τρίγωνα               Πολύγωνα
    είναι ίσε εταξύ του .             4 γωνίε ίσε .             3 γωνίε .              Πολλέ γωνίε .
 4    6        5     3 23 < 24 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ      ΕΠΙΛΥΣΗ      ιαβάζω
                                  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ Ν
 Οι δεκάδε είναι ίσε . 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10            Καταλαβαίνω
 Ζυγοί αριθμοί  Μονοί αριθμοί Συγκρίνου ε και τι  ονάδε . 1λίτρο            Ζωγραφίζω
 (Μοιράζονται ακριβώς στα δύο.) (ΔΕΝ μοιράζονται ακριβώς στα δύο.)           Λύνω 
αθη
ατικά
   1 εκατοστό ετρο        Ένα τέταρτο τη	 ώρα	     1 λίτρο      Απάντησα λογικά;
   14   15   16   17   18   19   20