(Π&Σ)Παιχνίδι: Πέτρα - Ψαλίδι - Χαρτί

Αριστερά παίζει ο υπολογιστής, δεξιά παίζει ο παίκτης