(Σ) Απεικόνιση χρηματικών ποσών σε ραβδόγραμμα (0 - 100)