Ταξινόμηση μηνών


Ιούνιος
Δεκέμβριος
Αύγουστος
Νοέμβριος
Απρίλιος
Ιανουάριος
Oκτώβριος
Μάρτιος
Σεπτέμβριος
Ιούλιος
Φεβρουάριος
Μάιος
        
        Τοποθέτησε τους μήνες στη σειρά.