(ΑΡ) Αφαίρεση μονάδων από στρόγγυλες δεκάδες με ζητούμενο το Υπόλοιπο ή τον Μειωτέο


10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
- 1 =
- 2 =
- 3 =
- 4 =
- 5 =
- 6 =
- 7 =
- 8 =
- 9 =
- 10 =
Κάδος