(ΑΡ) Πρόσθεση στρόγγυλων δεκάδων στους αριθμούς 1-10 με άγνωστο το ΄Αθροισμα ή έναν Προσθετέο


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
+ 10 =
+ 20 =
+ 30 =
+ 40 =
+ 50 =
+ 60 =
+ 70 =
+ 80 =
+ 90 =
+ 100 =
Κάδος