(Αρ) Παιχνίδι τυχαίου χρωματισμού με 3 - 10 μάρκες