(ΑΡ) ΄Αμεση αναγνώριση ποσοτήτων και αριθμών 1-5


Επίλεξε αστέρια και διάβασε τον αριθμό

0 αστέρια.