(Αρ) Οι αριθμοί με ραβδάκια (Μονάδες, ..., Δεκάδες)