(ΑΡ) Οριζόντια πρόσθεση (Δ+Δ, και Μ+Μ) με δύο προσθετέους 10-49