(Μ - Αρ) Το "συμπλήρωμα" και η διαφορά σε 0 - 30 εκατοστά