(Μ) Μέτρηση μήκους μολυβιών με τον χάρακα 0-15 εκατοστών