(Αρ) Πολλαπλασιασμός και διαίρεση ως αντίστροφες πράξεις