(Αρ) Σύγκριση δύο ποσοτήτων μέχρι 3, 5, 10 και 20 αντικείμενα