(ΑΡ) Αναπαράσταση πρόσθεσης δύο διψήφιων αριθμών (Μ+Μ, και Δ+Δ) με ή χωρίς κρατούμενο