(ΑΡ) Πρόσθεση δύο αριθμών 1 - 9 με ανάλυση και πάτημα στη δεκάδα