(Αρ) Προσομοίωση πρόσθεσης δύο αριθμών (1-10) με το αριθμητήριο